WIECZÓR UWIELBIENIA kwiecień 2021

Chrystus zmartwychwstał! On żyje! To Jemu dana została wszelka władza i moc!

Zbierzmy się u Jego tronu, aby Go uwielbiać i przyjąć wsparcie do swego życia.