Nasze życie się nie kończy

Mimo wielu biblijnych pouczeń nt. kruchości naszego życia, śmierć księdza Pawła Pilśniaka, wikarego naszej parafii zaskoczyła nas zupełnie. Tym bardziej więc w takich trudnych chwilach dziękujemy Bogu za dar wiary i obietnicę życia bez końca w Jego królestwie. Bóg jest dobry. Cały czas.