Wartości

Dlaczego jestem razem z innymi we wspólnocie? Co tak naprawdę jest dla mnie ważne we wspólnocie? Na czym mi zależy? Na co jestem gotowy poświęcić siły, czas, pieniądze? Co mnie motywuje? Co chciałbym przekazać innym we wspólnocie i poza nią? Co najważniejszego we wspólnocie chciałbym ochraniać i rozwijać?

Szukając odpowiedzi na te pytania, odkryliśmy wspólne wartości, którymi chcemy żyć we wspólnocie.

 Miłość do Boga i do siebie nawzajem.

To podstawowa wartość. Wartość, o której Jezus powiedział, że na niej opiera się całe Prawo i Prorocy. Życie nią jest cenniejsze od wszelkiego zaangażowania i ofiar.

Relacja zakochania się w Jezusie jako Oblubieńcu jest przez nas szczególnie pielęgnowana.

 Chrystocentryzm

Jezus Chrystus jest centralną Osobą, wokół której kształtuje się nasze życie wiary. Jest naszym Oblubieńcem.

 Duch Święty – „On jest zadatkiem naszego dziedzictwa…”  Ef1,14

Otwieramy szeroko nasze serca dla Ducha Świętego, który dziś na całym świecie odnawia i umacnia Kościół. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że znając czasy i wydarzenia w jakich przychodzi nam dzisiaj żyć, wyposaża Kościół w moc z wysoka. Dary i charyzmaty Ducha Świętego przyjmujemy jako cenne klejnoty, którymi Jezus obdarowuje i przystraja swoją Oblubienicę. Chcemy je przyjmować i używać dla budowania Jego Królestwa w nas i wokół nas, dla objawiania Jego chwały.

 Ewangelizacja – „Trzeba wam się powtórnie narodzić” J3,7

Wdzięczni jesteśmy Bogu za tych, którzy pomogli nam osobiście poznać i pokochać Jezusa. Wiedząc, jak wielką wartością jest ta osobista relacja z Jezusem jako Panem, Zbawicielem i Mesjaszem, pragniemy na różne sposoby dzielić się nią z innymi, by doprowadzić innych do podjęcia decyzji przyjęcia nowego życia z rąk Jezusa.

 Ekumenizm –  „… aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył” J17,21

Wdzięczni jesteśmy Bogu za starania o jedność chrześcijan podejmowane przez Kościół. Również do naszego serca Duch Święty przynosi wołanie Ojca: Ciało mojego Syna jest rozdarte!” i przynagla nas do miłości chrześcijan innych wyznań, modlitwy i działań, które będą znakiem, że w Ciele Chrystusa tworzymy jedno.

 Uwielbienie – modlitwa i styl życia.

Duch Święty włożył w nasze serce pragnienie uwielbiania Jezusa Chrystusa. Chcemy to czynić poprzez styl modlitwy osobistej i wspólnotowej oraz styl życia.

 Świętość życia.

Stosowanie biblijnych wzorców w różnych sytuacjach naszego życia, szczerość i otwartość na innych, szacunek, gościnność, sposób mówienia.