Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Przed nami ważny tydzień w życiu wspólnoty. Całym sercem włączamy się w modlitwę całego Kościoła o jedność. W tym roku, tydzień ten przypada w dniach 18-25 stycznia.

Pamiętamy, że jedną z kluczowych wartości naszej wspólnoty jest ekumenizm. Wdzięczni jesteśmy Bogu za starania o jedność chrześcijan podejmowane przez Kościół. Również do naszego serca Duch Święty przynosi wołanie Ojca: „Ciało mojego Syna jest rozdarte!” i przynagla nas do miłości wszystkich chrześcijan, modlitwy i działań, które będą znakiem, że w Ciele Chrystusa tworzymy jedno.

Dziękujemy Panu za wszystkich Braci i Siostry z innych Kościołów, z którymi przez wiele lat tworzyliśmy wspólne dzieła. Szczególnie módlmy się za przyjaciół z platformy Szukając Boga, którzy niejednokrotnie wspierali nas w tych dziełach.

Każdego dnia Amalia poprowadzi nas w tej modlitwie króciutkim słowem.