Misja

Wielopokoleniowa wspólnota ewangelizacyjne misyjna, która wywiera realny wpływ na życie ludzi.