WIELKA TAJEMNICA WIARY

«Przestań się lękać!
Jam jest Pierwszy i OstatnI i żyjący.
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków
i mam klucze śmierci i Otchłani. (Ap 1:17b-18)

Niech te słowa naszego Pana towarzyszą Nam w przeżywaniu tego Świętego czasu.